Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 24-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để tiếp cận đường EMA50 và miễn là giá trên 43,90, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vượt qua 45,25 sẽ giảm bớt sứ mệnh hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi. đạt 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,20 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá