Cập nhật giữa trưa cho Silver 24-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 26,90, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục tăng và vượt qua mức này sẽ dừng lại vào sáng nay cho kịch bản tiêu cực và dẫn giá trở lại xu hướng tăng chính xu hướng, trong khi củng cố dưới đây, nó sẽ tác động lên giá để truy cập mức điều chỉnh tiếp theo ở mức 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,06 và mức kháng cự 27,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm