Cập nhật giữa trưa cho Vàng 24-08-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để di chuyển khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1929,50, để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng ta cần phải phá vỡ mức 1955,90 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 1967,90 và kéo dài đến năm 2008.80.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự 1955,90 hoặc phá vỡ hỗ trợ 1929,50 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1968.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Neural