Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 24-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra đường EMA50 ngay bây giờ, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn hoạt động trong ngày hôm nay, tùy thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.3200, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá trở lại xu hướng tăng chính một lần nữa, trong khi giá cần phải phá vỡ 1.3075 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh hướng tới mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 1.2980.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2980 và kháng cự 1.3180 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm