Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 24-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tích cực ngay bây giờ để kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức kháng cự này sẽ hoàn thành việc hình thành mô hình cờ tăng có khả năng đưa giá trở lại trở lại đường tăng giá chính.

Nhưng miễn là giá dưới 1.1865, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50 , nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1.1670.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1865.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm