Giá khí tự nhiên vẫn tăng - Phân tích - 24-8-2020


Economy analysis


Mặc dù giá khí đốt tự nhiên đang hình thành một số dao động đi ngang gần đây, sự củng cố tích cực của nó trên ngưỡng hỗ trợ 2.275 hỗ trợ tổng quan tăng giá của chúng tôi trong giai đoạn gần và trung hạn.

Lưu ý rằng dao động ngẫu nhiên gần mức 80 sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực để quản lý để hình thành các giao dịch tăng giá mới và nhắm mục tiêu nhiều mục tiêu bắt đầu ở mức 2,560, sau đó đạt mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở mức 2,780.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.300 đến 2.560

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng