GBPJPY yếu - Phân tích - 24-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành các giao dịch tiêu cực mới vào thứ Sáu tuần trước để xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm điều chỉnh và kỷ lục 138,30, trong khi sự ổn định của rào cản 139,80 và phạm vi ngẫu nhiên đối với các khu vực quá bán cho phép chúng tôi kỳ vọng tiếp tục các biến động tiêu cực để đạt mục tiêu 137,70, tiếp theo là 136,60 mức.

Việc lấy lại xu hướng tăng yêu cầu sự ổn định trên ngưỡng 139.80, để mở đường hình thành các giao dịch tăng giá mạnh và bắt đầu nhắm mục tiêu các mức tích cực mới bằng cách di chuyển hướng tới mức 140,80 và 142,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,20 đến 137,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm