Bạch kim có động lượng tiêu cực mới - Phân tích - 24-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để xác nhận việc trì hoãn nỗ lực tăng giá, chịu một số tổn thất bằng cách tiến về mức 894,00 như xuất hiện trên biểu đồ, trong khi sự ổn định của rào cản ban đầu 980,00 cùng với các tín hiệu xung lượng tiêu cực bổ sung ngẫu nhiên cho phép chúng tôi kỳ vọng sẽ chịu thêm lỗ bằng cách tiến tới mức 866,00 và 805,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 945,00 đến 866,00

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm