Bạch kim cần động lực tích cực mạnh mẽ - Phân tích - 7-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục hình thành các giao dịch hỗn hợp, cố gắng đối mặt với sự tiêu cực của các chỉ số chính cho đến khi thu thập được động lực tích cực mới hỗ trợ cho đà tăng chính, dựa trên sự ổn định của đường hỗ trợ 760.00.

> >

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 800.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish