AUDUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để phá vỡ đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá và nằm trên nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, chờ tiến tới mức 0,7065 đại diện cho mức đầu tiên của chúng tôi mục tiêu.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi chúng ta chứng kiến ​​đợt tăng giá vượt qua mức 0,7243 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm