Giá dầu Brent gặp áp lực tiêu cực - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tiêu cực vào thứ Sáu tuần trước để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và giá bắt đầu nỗ lực phục hồi theo hướng tăng giá từ đó, điều này giữ cho cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng giá chính. mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 47,60.

Stochastic cung cấp các tín hiệu tích cực hỗ trợ mức tăng dự kiến, lưu ý rằng việc phá vỡ 43,90 sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực và mở đường để bắt đầu Điều chỉnh giảm giá trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,20 và kháng cự 46,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng