Giá bạc phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 26,90 rõ ràng và ổn định dưới mức đó, để hướng tới mức giảm dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường đến mức 25,06 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo, được tổ chức bên trong kênh giảm giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất trên cơ sở trong ngày được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực do đường EMA50 hình thành, trừ khi giá vượt qua mức 26,90 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,06 và kháng cự 27,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm