USDCAD giữ sự ổn định tiêu cực - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thực hiện thử nghiệm mới đối với ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá và bật lên theo xu hướng giảm giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, chờ đến mức 1.3112 theo sau là 1.3035 mức là các trạm chính tiếp theo.

Lưu ý rằng vi phạm 1.3225 sẽ ngăn chặn sự sụt giảm được đề xuất và khiến giá đạt được mức tăng trong ngày nhắm mục tiêu thử nghiệm khu vực 1.3362 trước bất kỳ nỗ lực tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3080 và kháng cự 1.3240.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm