USDJPY cố gắng phục hồi - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực tạm thời vào thứ Sáu tuần trước để kiểm tra mức cản 106,00, nhưng nó bắt đầu bật lên theo hướng giảm từ mức này, vì EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực tốt đối với giá, trong khi stochastic bắt đầu trùng lặp tiêu cực.

< p>

Do đó, những yếu tố này hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản tiêu cực dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách thử nghiệm 105,20, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá lên 103,65 là chính tiếp theo mục tiêu, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 106,44 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,00 và mức kháng cự 106,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm