GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã đạt được sự bứt phá mạnh đối với đường xu hướng tăng xuất hiện trên biểu đồ, để giảm mạnh trong các phiên trước đó, nằm dưới ngưỡng 1.3100, khiến giá chịu nhiều áp lực tiêu cực hơn trong ngày hôm nay, chờ kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1.2980 là mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng trên cơ sở trong ngày, có tính đến việc vi phạm 1.3200 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và dẫn giá để tiếp tục xu hướng tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2980 và kháng cự 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm