Giá đồng tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 7-7-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục hình thành các giao dịch tăng giá điều chỉnh để tiếp cận mục tiêu chính ở mức 2.8050, hình thành sự mở rộng đối với ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, đảm bảo tầm quan trọng của việc theo dõi hành vi giá sau khi ghi lại mục tiêu chờ đợi để quản lý để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Vi phạm mức kháng cự sẽ xác nhận chuyển sang đường tăng mới để quản lý để đạt mức 2.8700 và 3.000, trong khi sự ổn định của mức kháng cự sẽ buộc giá quay trở lại đường giảm giá và di chuyển về phía trung bình động 55 tại 2,6350.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,7160 đến 2,8050

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish