Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 21-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng để phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình cờ hiệu tăng giá và hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ quan trọng 41.05, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải giữ trên mức này để giữ Kịch bản xu hướng tăng giá hợp lệ trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu ở 43,05 và mở rộng đến 45,00 sau khi vi phạm mức trước đó.