Phân tích cuối ngày cho EURUSD 21-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giảm để xác nhận việc phá vỡ mức 1.1840, mở ra con đường tiếp tục giảm trong giai đoạn sắp tới, trên đường đến mức 1.1710, theo sau là 1.1665 mức là các trạm tiêu cực tiếp theo, lưu ý rằng sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại sóng phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1,1840.