Goldman Sachs hết cơ hội tích cực - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Goldman Sachs đã giảm 0,58% trong phiên trước khi nghiêng về đường xu hướng ngắn hạn đi lên, đi qua ngưỡng hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ RSI sau khi đạt mức quá bán so với cổ phiếu chuyển động, gợi ý về sự phân kỳ dương.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu vào mức kháng cự quan trọng là 221,80, với điều kiện nó được giao dịch dọc theo đường xu hướng tăng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng