Honeywell tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Honeywell đã giảm 0,43% trong phiên trước trong khi tìm kiếm đáy để củng cố nó cao hơn một lần nữa khi nó giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, khi chỉ số RSI đạt mức quá bán.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự quan trọng là 165,24.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng