Hewlett-Packard leo lên một cách thận trọng - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Hewlett-Packard đã tăng 0,06% trong phiên trước sau khi dựa vào mức hỗ trợ 17,89, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn tăng, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI .

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự 20,20, với điều kiện mức hỗ trợ 17,89 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng