IBM dựa vào hỗ trợ SMA - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM đã giảm 0,56% trong phiên trước khi đang thu thập động lực và dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày cũng như đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với những tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự đầu tiên tại 29.15, với điều kiện hỗ trợ 122.04 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng