Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 21-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hiện phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tiếp cận kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 44,40, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới. để có đủ động lực tích cực để đẩy giá hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng