USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 0,9351, cho thấy xu hướng tăng hiện bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, nhận thấy rằng chỉ báo mất động lực tích cực để hướng tới các khu vực mua quá mức, chờ thúc đẩy giá tiếp tục làn sóng giảm giá được hỗ trợ liên tục bởi EMA50.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới với sự ổn định giá dưới 0,9456.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9360 hỗ trợ đến 0,9480.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish