Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 21-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng giảm nhẹ để kiểm tra đường EMA50, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và miễn là giá trên 41,05, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị, chờ khi vi phạm 43,05 để mở đường tiến về phía 45,00. đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng