Cập nhật giữa trưa cho Silver 21-08-2020


Economy analysis


Giá bạc thực hiện thử nghiệm mới lên mức 26,90 và vẫn ở trên mức đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 29,80, trong khi việc phá vỡ 26,90 đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ nhấn giá sẽ giảm xuống 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng