Cập nhật giữa trưa cho Vàng 21-08-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại tác động tiêu cực lên mức hỗ trợ quan trọng 1934,86, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá giảm xuống mức 1901,80 ban đầu, trong khi giữ trên mức 1934,86 cho thấy điều kiện quan trọng để tiếp tục đà tăng chính xu hướng mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1967.90 và kéo dài đến 2008.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 2000.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng