Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 21-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay lại kiểm tra đường hỗ trợ hiện tăng lên 1,3175 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải củng cố trên mức này để duy trì xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1,3425 .

Lưu ý rằng việc phá vỡ 1,3175 và giữ ở dưới mức này sẽ khiến đường trong ngày giảm và hướng tới vùng 1,2975.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3150 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng