Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 21-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 1.1840, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì đóng nến hàng ngày bên dưới nó sẽ ép giá chuyển sang giảm và hướng tới mức 1.1710 lúc đầu, trong khi giá cần bước lên trên 1.1840 một lần nữa để lấy lại xu hướng tăng mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.2070.

Do đó, chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo 1.1840.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập