EURJPY giảm xuống dưới mức trung bình động - Phân tích - 21-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục hình thành các giao dịch giảm giá điều chỉnh để nhận thấy việc thu thập thông tin của nó dưới mức trung bình động 55 và tiếp cận mục tiêu tiêu cực đầu tiên ở mức 124,30, ngoài ra, cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 20 làm tăng áp lực tiêu cực để cung cấp cho giá cơ hội tốt để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 124,00, tạo thành mục tiêu chính cho hiện tại.

Lưu ý rằng việc giá cố gắng tăng lên trên 125,65 và giữ ở trên nó sẽ hủy bỏ tổng quan về xu hướng điều chỉnh giảm như mong đợi hình thành cuộc tấn công tăng giá mạnh và lặp lại áp lực lên mức 126,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,60 đến 124,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm