GBPJPY có xu hướng tiêu cực trong ngày - Phân tích - 21-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã lặp lại dao động của nó dưới 139,85 gần đây, để tạo thành rào cản vững chắc chống lại các nỗ lực tăng giá nhằm tăng cơ hội thống trị xu hướng giảm điều chỉnh.

Cố gắng thu thập thông tin ngẫu nhiên. dưới mức 50 sẽ cung cấp cho giá động lượng tiêu cực mới để cho phép giá bắt đầu ghi lại các mục tiêu tiêu cực ở mức 137,70, tiếp theo là đạt mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở 136,60.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 139,80 đến 137,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm