Bạch kim giảm về mức hỗ trợ ban đầu - Phân tích - 21-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim mất đà tích cực do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của rào cản 980.00, nhận thấy xu hướng giảm giá của nó hướng tới hỗ trợ ban đầu 915.00, trong khi giá có thể hình thành điều chỉnh giảm nhiều hơn nhằm tìm kiếm động lượng tích cực bổ sung sẽ cho phép giá tiếp tục cuộc tấn công tăng giá trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi sẽ bắt đầu đề xuất các giao dịch giảm giá điều chỉnh miễn là mức 980,00 vẫn còn nguyên, kỳ vọng sẽ tiến tới mức trung bình động 55 tại 866,00, trong khi vượt qua nó có thể kéo dài lỗ tới 805,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 945,00 đến 866,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm