Giá đồng đầu hàng trước sự ổn định kháng cự - Phân tích - 21-8-2020


Economy analysis


Giá đồng đã không thể phá vỡ rõ ràng, lặp lại mức đóng cửa tiêu cực dưới 3.000 và gợi ý trì hoãn cuộc tấn công tăng giá, đồng thời, các tín hiệu xung lượng tiêu cực liên tục ngẫu nhiên cho phép chúng tôi đề xuất sự điều chỉnh giảm có thể nhắm mục tiêu 2.8500 sau đó đạt đến hỗ trợ quan trọng 2.7650.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0000 đến 2.8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời