AUDUSD thiếu động lực tích cực - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD phải đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 0,7000, cho thấy hiện tại có một số xu hướng giảm giá nhẹ, điều này cho thấy giá thiếu động lực tích cực cần thiết để thúc đẩy giao dịch tiếp tục tăng, chờ đợi để thu thập động lực tích cực giúp tiếp tục chính Sóng tăng.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu 0,7064 làm trạm tiếp theo, trong khi giữ ở trên 0,6860 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6900 hỗ trợ đến 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish