AUDUSD mất đà - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD gặp khó khăn trong việc xác nhận việc phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, để thể hiện một số xu hướng tăng nhẹ, nhận thấy rằng stochastic đã đánh mất động lượng tích cực để đi vào các vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu mức 0,7065 là trạm đầu tiên.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng vi phạm 0,7243 và giữ ở trên mức đó sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và dẫn đến giá để tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7240

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm