Giá dầu Brent tác động lên vùng hỗ trợ - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cố gắng phá vỡ mức 44,40 nhưng nó quay trở lại dao động xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chạm mức 47,60 như một trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 44,40 và giữ dưới mức đó sẽ tác động lên giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trong ngày trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng