Không có tin tức về giá dầu thô - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không có biến động mạnh trong các phiên trước, tiếp tục dao động trong biên độ đi ngang và chặt chẽ, ổn định gần mức 43,05, do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có giá trị như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, cần phải vi phạm mức được đề cập để xác nhận mở rộng sóng tăng về phía 45,00, trong khi việc tiếp tục của nó yêu cầu giữ trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng