Giá bạc hoàn thành một mô hình tích cực - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ, hình thành mô hình cờ tăng tạo thành động lực tích cực tốt hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, củng cố kỳ vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng tổng thể sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động, được hỗ trợ bởi EMA50, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 29,80, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ ở trên 26,90 để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 29,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng