USDJPY tiếp tục đà giảm - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 105,20, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ kéo dài xu hướng giảm sóng đạt đến 103,65 như một trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,80 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm