GBPUSD đang phục hồi - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giao dịch với sự tích cực mạnh vào ngày hôm qua để phá vỡ mức 1.3150 và phục hồi để giải quyết trên ngưỡng 1.3200, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, trên đường hướng tới ngưỡng kháng cự của kênh tăng tại 1.3425 .

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ 1,3175 và giữ dưới mức đó.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3150 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng