EURUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục cung cấp các giao dịch tích cực để di chuyển dần ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng chính tiếp theo của chúng tôi Mục tiêu mở rộng đến 1.2070.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1840 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực, mục tiêu kiểm tra 1.1710 và có thể mở rộng đến 1.1665 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng