Phân tích cuối ngày cho Vàng 20-08-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực sau khi củng cố trên 1934,86, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng vẫn hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1967,90, nhắc bạn rằng việc phá vỡ 1934,84 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu thử nghiệm 1901.80 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để vươn lên.