Giá dầu Brent đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với khó khăn để vượt qua mức 43,38, để bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng giảm giá và kiểm tra đường hỗ trợ của nêm đang tăng, hiện ở mức 42,85, điều này cho thấy đầu giá giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới, nhưng chúng tôi cần xác nhận phá vỡ sự hỗ trợ được đề cập để mở đường để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 41,50 và mở rộng đến 39,40.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận phá vỡ hỗ trợ 42,85 hoặc vi phạm mức kháng cự 43,38, nhắc nhở bạn rằng vi phạm mức kháng cự này sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 45,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 41,20 hỗ trợ và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập