Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 20-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tạm thời đối mặt với áp lực tiêu cực nhưng nó quay trở lại mô hình cờ hiệu tăng, điều này giữ cho tổng quan tích cực của chúng tôi có giá trị trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,05, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng việc vi phạm 43,05 để mở đường tiến về phía 45,00.