Phân tích cuối ngày cho EURUSD 20-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi dựa vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá, để giữ cho xu hướng tăng giá có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, nhắm mục tiêu mức 1.2070 làm trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1830 để tiếp tục tăng dự kiến.