Caterpillar tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Caterpillar đã giảm 0,25% trong phiên trước khi có tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI trong khi tìm kiếm đáy để củng cố nó cao hơn, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự chính là 150,00, miễn là nó giữ trên 139,77.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng