Disney dựa vào hỗ trợ hiện tại - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


\ Cổ phiếu của Disney đã giảm 0,89% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, dựa vào mức hỗ trợ 127,48, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, như RSI đạt mức quá bán.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại và đặt mục tiêu vào mức kháng cự 139,93, với điều kiện mức hỗ trợ 127,48 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng