Ford giảm cùng với đường xu hướng điều chỉnh đi lên - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company đã giảm 0,29% trong phiên giao dịch trước trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, khi cổ phiếu này tìm kiếm đáy để củng cố nó cao hơn.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 7.70, với điều kiện hỗ trợ 6.57 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng