General Electric bị âm áp - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric giảm 0,93% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng giảm ngắn hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 5,48, với điều kiện là mức kháng cự 7,06 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm