General Motors thu lợi nhuận - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã giảm 2,08% trong phiên trước trong khi thu về lợi nhuận ngắn hạn gần đây, khi nó giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng 31,60, với điều kiện là mức hỗ trợ 27,05 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng